NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Použití: add boundary [name=]<řetězec> [grpaddr=] [grpmask=] -nebo- add boundary [name=]<řetězec> [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ke kterému bude přidána mezní hodnota. grpaddr - Adresa skupiny vícesměrového vysílání přidávané mezní hodnoty. grpmask - Maska podsítě přidávané adresy mezní hodnoty. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude vázán. Poznámky: Přidá na rozhraní mezní hodnoty oboru vícesměrového vysílání. Příklady: add boundary name=Interní grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Připojení místní sítě" scopename="Můj obor vícesm. vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
netsh lan delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.14
19971

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

GetWindowText funktioniert nicht, wie kann ich es entfernen, deinstallieren?

 /

Beim Doppelklick auf einen Ordner werden sämtliche Ordner markiert, warum?

 /

Change the orientation of the desktop clock to left?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

Can I on MS ISS FTP Server Access!

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging in Windows 10/11?

 /

Run cmd.exe the command prompt in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Für Zeichentabelle Tastenkürzel unter allen Windows-Betriebssysteme!

 /

Standby, hibernation or lock in the start menu!

 /

Steam games are started delayed when synchronizing with Steam-Cloud !?

 /