NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o všech rozhraních: Pole Popis ---- ----- Stav Zobrazí, zda je rozhraní zapnuto nebo vypnuto. Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. ve smyčce, jako vnitřní či vyhrazené rozhraní. Rozhraní Zobrazí název rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o určitém rozhraní: Pole Popis ---- ----- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. jako obecné, vnitřní či vyhrazené rozhraní. Dodavatel Zobrazí informace o dodavateli rozhraní. Protokol Pro dané rozhraní zobrazí informace o protokolu. Příklady: show interface show interface name="Připojení místní sítě" První příkaz zobrazí informace pro všechna rozhraní. Druhý příkaz zobrazí pouze zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.156
15912

What is a hardware keyboard?

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

Wo ist WordPad in Windows 10 (Finden , Öffnen, Hilfe)?

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Can I turn off the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Nur den externen Monitor am Surface Pro oder Laptop nutzen bei Win 10!

 /

How to manage Google Chrome Passwords?

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Bilder markieren!

 /