netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o všech rozhraních: Pole Popis ---- ----- Stav Zobrazí, zda je rozhraní zapnuto nebo vypnuto. Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. ve smyčce, jako vnitřní či vyhrazené rozhraní. Rozhraní Zobrazí název rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o určitém rozhraní: Pole Popis ---- ----- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. jako obecné, vnitřní či vyhrazené rozhraní. Dodavatel Zobrazí informace o dodavateli rozhraní. Protokol Pro dané rozhraní zobrazí informace o protokolu. Příklady: show interface show interface name="Připojení místní sítě" První příkaz zobrazí informace pro všechna rozhraní. Druhý příkaz zobrazí pouze zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brányWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.14
15912

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Was ist Time Machine?

 /

Vorderseiten, Rückseiten Sortierung, Duplex PDF Scannen und Drucken!

 /

Need program for secure erase of memory cards!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Was ist ein Wohngeldantrag?

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Disable Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /