NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o všech rozhraních: Pole Popis ---- ----- Stav Zobrazí, zda je rozhraní zapnuto nebo vypnuto. Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. ve smyčce, jako vnitřní či vyhrazené rozhraní. Rozhraní Zobrazí název rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o určitém rozhraní: Pole Popis ---- ----- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. jako obecné, vnitřní či vyhrazené rozhraní. Dodavatel Zobrazí informace o dodavateli rozhraní. Protokol Pro dané rozhraní zobrazí informace o protokolu. Příklady: show interface show interface name="Připojení místní sítě" První příkaz zobrazí informace pro všechna rozhraní. Druhý příkaz zobrazí pouze zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.25
15912

Was sind Hintergrundprogramme?

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows?

 /

Do I have to insure this analog watch or is it possible without insurance?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 (10/8.1) OEM und Retail Vollversion?

 /

Where can I find smileys and Unicode characters for the short door notes?

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

Linien im Windows Explorer Verzeichnis Baum mit Q-Dir!

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Warum schließt sich die Bildschirmlupe bei Mausklick auf den Windows, oder Desktop?

 /

All Printer Folder on Windows 10!

 /

Ist bei der Ruhezustand- und Herunterfahren-Blockierung der Ressourcen Verbrauch hoch?

 /