NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Format: show interface [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. Bemærkninger: Viser grænsefladeoplysninger. Hvis brugt til visning af oplysninger på alle grænseflader: Felt Beskrivelse ----- ----------- State Viser om grænsefladen er aktiveret eller deaktiveret. Type Viser brugen af grænsefladen, f.eks. tilbagekobling, intern eller dedikeret brug. Interface Viser navnet på grænsefladen. Hvis brugt til visning af oplysninger på en bestemt grænseflade: Field Description ----- ----------- Type Viser brugen af grænsefladen, f.eks. generel, unicast- eller multicast-brug. Vendor Viser grænsefladens producentoplysninger. Protocol Viser grænsefladens protokoloplysninger. Eksempler: show interface show interface name="LAN-forbindelse" Den første kommando viser oplysninger om alle grænseflader. Den anden kommando viser kun den angvine grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger om gr?nsefladen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
netsh routing ip show
Viser oplysninger.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.
netsh firewall set icmpsetting
Indstiller ICMP-konfiguration for firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om gr?nsefladen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.156
16121

Set the standard paper feed tray on the printer!

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (10, 8.1, 7)?

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

What is a boot disk?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

What is TWAIN?

 /

Eingabeaufforderung Programm- Parameter-Argumente als Favoriten speichern!

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /