NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Format: show interface [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. Bemærkninger: Viser grænsefladeoplysninger. Hvis brugt til visning af oplysninger på alle grænseflader: Felt Beskrivelse ----- ----------- State Viser om grænsefladen er aktiveret eller deaktiveret. Type Viser brugen af grænsefladen, f.eks. tilbagekobling, intern eller dedikeret brug. Interface Viser navnet på grænsefladen. Hvis brugt til visning af oplysninger på en bestemt grænseflade: Field Description ----- ----------- Type Viser brugen af grænsefladen, f.eks. generel, unicast- eller multicast-brug. Vendor Viser grænsefladens producentoplysninger. Protocol Viser grænsefladens protokoloplysninger. Eksempler: show interface show interface name="LAN-forbindelse" Den første kommando viser oplysninger om alle grænseflader. Den anden kommando viser kun den angvine grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger om gr?nsefladen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
netsh routing ip show
Viser oplysninger.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.
netsh firewall set icmpsetting
Indstiller ICMP-konfiguration for firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om gr?nsefladen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.14
16121

What is an algorithm?

 /

Print directory size on all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Scan works also on Windows 10/11 to easy save into PDF!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows 10/11?

 /

Die Dauer/Länge von MP3-Dateien und Videos vom Ordner im Datei-Explorer!

 /

How can I eliminate most of the corona viruses?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Auswahlwette Gewinnzahlen 6 aus 45 Zufallszahlen!

 /

The alternative short notes Sticky Notes without Microsoft Store Windows 10!

 /

Explorer display colors for compressed and encrypted files does not work?

 /

Can I find the Wallpapers directory in Windows 10 and 11?

 /

REN command to rename files, examples command prompt!

 /