netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Bruk: show interface [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet. Kommentarer: Viser grensesnittinformasjon. Når brukt til å vise informasjon for alle grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Tilstand Viser om grensesnittet er aktivert eller deaktiver. Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til tilbakekobling eller intern eller fastsatt bruk. Grensesnitt Viser navnet på grensesnittet. Når brukt til å vise informasjon for et spesifikt grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til generell bruk eller unicast- eller multicast-bruk. Leverandør Viser leverandøridentifiserende informasjon for grensesnittet. Protokoll Viser protokollinformasjon for grensesnittet. Eksempler: show interface show interface name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser informasjon for alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser bare det spesifikke grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser grensesnittinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ip show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling.
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser grensesnittinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.125
15598

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Timestamps?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Kleine Symbole Taskleisten Größe Windows 10!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Eine Altarnative Scann Software ist WinScan2PDF!

 /

Can I use large windows desktop clock?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /