NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Bruk: show interface [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet. Kommentarer: Viser grensesnittinformasjon. Når brukt til å vise informasjon for alle grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Tilstand Viser om grensesnittet er aktivert eller deaktiver. Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til tilbakekobling eller intern eller fastsatt bruk. Grensesnitt Viser navnet på grensesnittet. Når brukt til å vise informasjon for et spesifikt grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til generell bruk eller unicast- eller multicast-bruk. Leverandør Viser leverandøridentifiserende informasjon for grensesnittet. Protokoll Viser protokollinformasjon for grensesnittet. Eksempler: show interface show interface name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser informasjon for alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser bare det spesifikke grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser grensesnittinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ip show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling.
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser grensesnittinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.249
15598

WordPad doesn't display letters when typing, why?

 /

Difference Between PowerShell and Command Prompt?

 /

Difference in percentage picture reduction and size adapt to picture width?

 /

What is a read-only file?

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Was ist ein Timer?

 /

What is Synchronize (sync)?

 /

Mit Wasserzeichen die Bilder schützen um das Kopieren zu reduzieren!

 /

Mein Windows 11 hat keine Gruppenrichtlinie, warum?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Was ist eine Quantentheorie!

 /

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

 /