NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o interfejsie. Podczas wyświetlania informacji o wszystkich interfejsach: Pole Opis ---- ---- State Pokazuje, czy interfejs jest włączony czy wyłączony. Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użycie w pętli, użytek wewnętrzny lub użytek dedykowany. Interface Wyświetla nazwę interfejsu. Podczas wyświetlania informacji o określonym interfejsie: Pole Opis ---- ---- Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użytek ogólny, dla emisji pojedynczej lub dla multiemisji. Vendor Wyświetla dla interfejsu informacje identyfikujące dostawcę. Protocol Wyświetla dla interfejsu informacje o protokołach. Przykłady: show interface show interface name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla informacje o wszystkich interfejsach. Drugie polecenie wyświetla informacje tylko o określonym interfejsie.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
netsh firewall set notifications
Ustawia konfigurację powiadomień zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.171
16323

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

Windows 10 Kennwort deaktivieren fürs Auto-Login ohne Passwort?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Was ist ein Windows-7 DEP?

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren!

 /

Editor für Gruppenrichtlinie in Windows 10 finden und öffnen, aber wie?

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Hier ein schlichtes Beispiel beim Auslesen der Prozessliste im Task-Manager!

 /