netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o interfejsie. Podczas wyświetlania informacji o wszystkich interfejsach: Pole Opis ---- ---- State Pokazuje, czy interfejs jest włączony czy wyłączony. Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użycie w pętli, użytek wewnętrzny lub użytek dedykowany. Interface Wyświetla nazwę interfejsu. Podczas wyświetlania informacji o określonym interfejsie: Pole Opis ---- ---- Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użytek ogólny, dla emisji pojedynczej lub dla multiemisji. Vendor Wyświetla dla interfejsu informacje identyfikujące dostawcę. Protocol Wyświetla dla interfejsu informacje o protokołach. Przykłady: show interface show interface name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla informacje o wszystkich interfejsach. Drugie polecenie wyświetla informacje tylko o określonym interfejsie.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
netsh firewall set notifications
Ustawia konfigurację powiadomień zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.186
16323

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Teilen Sie Dateien über LAN unter Windows 10!

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Can I see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Can I customize Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /