NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o interfejsie. Podczas wyświetlania informacji o wszystkich interfejsach: Pole Opis ---- ---- State Pokazuje, czy interfejs jest włączony czy wyłączony. Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użycie w pętli, użytek wewnętrzny lub użytek dedykowany. Interface Wyświetla nazwę interfejsu. Podczas wyświetlania informacji o określonym interfejsie: Pole Opis ---- ---- Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użytek ogólny, dla emisji pojedynczej lub dla multiemisji. Vendor Wyświetla dla interfejsu informacje identyfikujące dostawcę. Protocol Wyświetla dla interfejsu informacje o protokołach. Przykłady: show interface show interface name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla informacje o wszystkich interfejsach. Drugie polecenie wyświetla informacje tylko o określonym interfejsie.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
netsh firewall set notifications
Ustawia konfigurację powiadomień zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.156
16323

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Wie kann ich den neuen Bootmanger von Windows 7/Vista reparieren?

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

Wo finde ich in Windows 11 die Kontrast Designs für Sehschwäche?

 /

For Windows 10/11, the sound settings are missing, why?

 /

Can I continue to use the desktop short notes tool on MS Windows 11?

 /

When you log off on Windows, save desktop icons but restore them manually!

 /

Die Kalenderwochen wird unter MS Windows 10, 8.1, ... falsch angezeigt?

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /

Why do the heart flakes rotate on the Windows Desktop OS?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /