NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] serwer ] Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS. Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach uwierzytelniania.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.217
18136

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Was ist ein USB 3.0 SD Karten Adapter?

 /

What is GDI Plus?

 /

Eine Stop Uhr, die auch unter Windows 10 gut ausschaut!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Hidden and System Files in MS Windows Explorer and Quad-Explorer, (show, hide)!

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /