netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] serwer ] Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS. Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach uwierzytelniania.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.187
18136

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Unterschied IExtractImage2 und IExtractImage?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /