netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] serwer ] Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS. Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach uwierzytelniania.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.187
18136

Im Datei-Explorer sind mehrere Registerkarten. Wie schließe ich sie?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8, oder Win 7/10 brennen?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Prevent (turn off) shutdown in Windows-7?

 /

Samsung Galaxy turn off the mobile Internet (turn off, on)?

 /

How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /