NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] serwer ] Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS. Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach uwierzytelniania.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.061

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

Wo ist bei Windows-7 der Arbeitsplatz?

 /

Wie kann ich einen Ordner mit vielen Unterordner darstellen, (Windows, alle)?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Wie finde ich Windows 10 Creators / Redstone Update auf meinem PC?

 /