NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] serwer ] Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS. Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach uwierzytelniania.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.186
18136

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /

Can I see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Register *.qdr for custom start of Quad-Explorer!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Die Energieoptionen unter Windows 10 öffnen!

 /

Unterschied gelähmter und toter Pixel?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /