NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.109

Windows Programme, oder Prozesse mit ProcessKO neu starten!

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Neustart, Herunterfahren Verknüpfung für Windows 10, (Shutdown - Restart)?

 /