netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.156
11585

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, can I turn off?

 /

Preview, rotate, modify the page to PDF!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Windows Desktop Icon Größe und Ansicht ändern, speichern, wie?

 /

OneDrive.exe - Ungültiges Bild!

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Dateisuche mit Filter und (Einschließen, oder Ausschließen) der Dateien!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Where can I find in Windows 8.1 or 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Find the Wallpapers directory on Windows-10, can I?

 /