NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.187
11585

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Wie kann ich das Windows 8.1 Kennwort des Benutzerkontos erstellen, ändern, oder entfernen?

 /

How to find the Windows 8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Bei Problemen mit komplexen Befehlen eine BAT Datei verwenden!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Bypass the trash (recycle bin) when deleting under Windows 10!

 /

What is an admin mode!

 /

Quick-Text-Paste Sample hotkeys for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /