NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set authmode - Ustawia tryb uwierzytelniania. set tracing - Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. set user - Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group
Zmiany w kontekście `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Wyświetla tabelę usług protokołu IPX.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.109

Wie komme ich schnell zum Windows Desktop?

 /

Open and customize default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Always confirm directory in Windows 10 Internet-Explorer before download file, can I?

 /

Can I save and open searches in Windows 7 ?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /