NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set authmode - Ustawia tryb uwierzytelniania. set tracing - Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. set user - Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group
Zmiany w kontekście `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Wyświetla tabelę usług protokołu IPX.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.046

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Disable Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Kann man ein virtuelles Laufwerk erstellen unter Windows 8,8.1 und 10 (VHD)?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /