netsh ras set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set authmode - Ustawia tryb uwierzytelniania. set tracing - Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. set user - Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group
Zmiany w kontekście `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Wyświetla tabelę usług protokołu IPX.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.202
12443

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Falsche Erkennung von CPU Hersteller sowie Baureihe i5, i9, warum?

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Im Datei Explorer die Bibliotheken anzeigen unter Windows 10!

 /

Enable screen saver password in Windows 10, can I turn off?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

WordPad Desktop-Verknüpfung erstellen, oder auf Windows-8.1 Start pinnen!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /