NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set authmode - Nastaví režim ověřování. set tracing - U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. set user - Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set.htm

0.077

What is TWAIN?

 /

Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Ich habe Windows Vista 64 Bit und möchte aber auf 32 Bit umsteigen. Ist das möglich?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Ist eine Remoteunterstützung über eine Remotedesktopverbindung in Windows 8 bzw. 10 möglich, (aktivieren, deaktivieren, freigeben und nutzen)?

 /