NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set authmode - Nastaví režim ověřování. set tracing - U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. set user - Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set.htm

0.062

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Kann man die intuitive Dateinamen-Sortierung unter Windows 7 abschalten, wenn ja, wie?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /