NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set authmode - Kimlik doğrulama modunu ayarlar. set tracing - Bir bileşen için uzatılmış izlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. set user - Bir kullanıcının RAS özelliklerini ayarlar.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?º? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh routing ip ospf show areastats
OSPF alan bilgisini gösterir.
netsh p2p group db dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx show staticservice
Statik hizmetleri görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.171
12631

Windows 11 taskbar is not transparent?

 /

Open the current energy plan in Windows!

 /

Windows 11 offizieller Rollout Update beginnt im Herbst!

 /

Double click at any blank space, the directory goes upwards!

 /

PowerShell ISE Desktop Verknüpfung unter Windows 11!

 /

Find, enable, disable, view Outlook Favorites Folder?

 /

The Disk Management in Windows 11!

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, can I?

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Different desktops under Windows 11 and background images!

 /