NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set authmode - Angir godkjenningsmodusen. set tracing - Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent. set user - Angir RAS-egenskaper for en bruker.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
netsh interface delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.062

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Was bedeutet der Ordner Programme (x86) bei Windows-7?

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Ordner Berechtigungen freigeben für alle Windows 10?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /