NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set authmode - Angir godkjenningsmodusen. set tracing - Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent. set user - Angir RAS-egenskaper for en bruker.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
netsh interface delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.156
12321

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Der Autostart von Programmen in Windows 10/11!

 /

Portable use of the process killer under Windows (11, 10, 8.1, 7, ...)!

 /

Change the desktop background to a solid color while hiding the icons!

 /

The regional settings in Microsoft Windows 10/11!

 /

Easy start New Scan Wizard under Windows 10 / 11!

 /

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle für Windows 11, 10, 8.1 und MS Server!

 /

What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?

 /

Registrierungs-Editor ein weiteres Fenster öffnen!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, can I?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows 10/11 Gerätemanager!

 /