netsh ras set - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set authmode - Angir godkjenningsmodusen. set tracing - Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent. set user - Angir RAS-egenskaper for en bruker.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
netsh interface delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.186
12321

Can I use CMD NET use HELP?

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

Turn off blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

How to switch to the administrative mode?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Timestamps?

 /

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

Enable or turn off secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

What is it Printer queue?

 /

APP Benachrichtigungen aktivieren, deaktivieren?

 /

How can i find and open the program directory in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /