NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set authmode - Kimlik doğrulama modunu ayarlar. set tracing - Bir bileşen için uzatılmış izlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. set user - Bir kullanıcının RAS özelliklerini ayarlar.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?º? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh routing ip ospf show areastats
OSPF alan bilgisini gösterir.
netsh p2p group db dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx show staticservice
Statik hizmetleri görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.343
12631

The appdata directory on Windows 10, ...!

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Only show the directory of a file in a column, but how to?

 /

Start speech recognition under Windows 10!

 /

Open the power options in Windows 10!

 /

Ist eine Remoteunterstützung über eine Remotedesktopverbindung in Windows 8 bzw. 10 möglich, (aktivieren, deaktivieren, freigeben und nutzen)?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Preview the PDF output file!

 /

Windows Store reinstall on Windows 10, (defective, deleted)?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Laufwerks Komprimierung auf Windows 10 aktivieren und deaktivieren!

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /