NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set authmode - Indstiller godkendelsestilstanden. set tracing - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent. set user - Angiver en brugers RAS-egenskaber.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf show areastats
Viser OSPF-omr?deoplysninger.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set.htm

0.061

Hilfe Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

Windows 10 UAC activate customize!

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Hilfe, ich finde das Desktop Verzeichnis nicht?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar, How-To?

 /

Wi-Fi, bzw. WLAN Treiber Informationen anzeigen lassen!

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /