NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set authmode - Indstiller godkendelsestilstanden. set tracing - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent. set user - Angiver en brugers RAS-egenskaber.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf show areastats
Viser OSPF-omr?deoplysninger.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.125
13095

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Query the desktop color pixel value on all Windows OS!

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

Connect a computer via USB or set up a network, but how?

 /

Protect the images with watermarks to reduce copying!

 /

Set printer output tray under Windows desktop and server!

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Don't Sleep - Exit und Standby/Hibernation option bei Windows 11, 10, 8.1, ..?

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /