netsh » routing » ipx » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete interface ? DELETE-kommandoen bruges til at fjerne poster IPX-konfigurationen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE ifname DELETE STATICROUTE ifname net DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] hvor: ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter). net - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimacifre, foranstillede nuller valgfrit). svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit). svname - Tjenestenavn. mask - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit). node - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit). socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit). pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit). action - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / INTERFACE


Quick - Link:
netsh p2p group db help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip autodhcp set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter IPv6-destinationscachen.
netsh routing ip routerdiscovery add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDeaktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/interface.htm
0.046
19513

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

What is a solid state drive?

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

What is a solid state drive?

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

What is a keycode?(0)