NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete interface ? DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE grsnavn DELETE STATICROUTE grsnavn nett DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt), tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / INTERFACE

netsh routing ipx delete interface - Windows 2000/XP - kommando Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx update
Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.
netsh routing ip autodhcp set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter m?lhurtigbufferen for IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/interface.htm
0.156
19889

Der Edge Internet Browser ist auf ein mal dunkel!

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why (direct execute)?

 /

I get a lot of emails regarding program expansion!

 /

Maximale Schriftgröße im Vollbildmodus bei der Uhr auf MS Windows! 

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Kann ich Thunderbird besser machen mit meiner Programmier Kenntnis?

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100 ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

VHD, what is this file?

 /

DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 - Data transfer speed!

 /

Handwriting personalization on a Windows 10/11 Tablet PC, how to?

 /