NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete interface ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / INTERFACE

netsh routing ipx delete interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx update
Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp set global
Zmienia globalne parametry programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 delete interface
Usuwa interfejs ze sterty IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh ras aaaa
Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/interface.htm
0.186
21434

What printer drivers can I use for Windows 11?

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

What do you need a temporary file for?

 /

Can I open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Start a program at the command prompt via the command line!

 /

OneDrive.exe - Invalid image on Windows 11/10!

 /

How do I force a logoff via command line, Windows 11, 10, 8.1, .. and MS Server?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /

Reboot server via a desktop button in 3 seconds!

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Can I reactivate the start tiles known from 10 in Windows 11?

 /

Is Windows 10 or 11 better and faster than Windows 7?

 /