NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete interface ? Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: DELETE INTERFACE názevrozhr DELETE STATICROUTE názevrozhr síť DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] [PKTTYPE= pkttyp] kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). uzel - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). soket - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). pkttyp - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / INTERFACE

netsh routing ipx delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/interface.htm
0.249
19712

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Hilfe, Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

Eingabeaufforderung Schnellstart aus der Adressleiste!

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

Wi-Fi Passwort vom WLAN Netzwerk (anzeigen,finden,hacken)?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?

 /