netsh routing ipx delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete interface ? Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: DELETE INTERFACE názevrozhr DELETE STATICROUTE názevrozhr síť DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] [PKTTYPE= pkttyp] kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). uzel - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). soket - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). pkttyp - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / INTERFACE

netsh routing ipx delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/interface.htm
0.171
19712

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

Is portable use of Desktop Icon Save possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Formatting and partitioning the disk excluding Windows?

 /

Der Cursor der Maus zieht eine Spur, das macht mich nervös. Ist ein Deaktivieren möglich?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or directory in Windows 10, can I?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

What is an EXE file?

 /

Kann es beim Einsatz von 32-Bit-Programme unter Windows 10 zu Abstürzen kommen?

 /