NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete interface ? Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: DELETE INTERFACE názevrozhr DELETE STATICROUTE názevrozhr síť DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] [PKTTYPE= pkttyp] kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). uzel - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). soket - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). pkttyp - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / INTERFACE

netsh routing ipx delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/interface.htm
0.14
19712

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Move the scaled-down photo with watermark to the clipboard!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Download Microsoft Works for Windows!

 /

Kann man die nicht komprimierbaren Dateien auch mit 7-Zip nicht komprimieren?!

 /

Add another new email account in MS Outlook!

 /

Verwenden von Computer Name und User Name in Quick Text Paste!

 /

What is a nettop?

 /

Can I customize PDF output page size?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /