NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Použití: delete destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - cílová adresa. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť cílových míst. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst. Příklad: delete destinationcache "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm
0.124
19925

Ist eine Dual-Boot-Installation von Windows 7 und Windows Vista möglich?

 /

Windows run dialog find and start?

 /

What is Base64?

 /

Umwandeln vom Text in groß oder klein Buchstaben!

 /

Vorschau, Rotieren, die Seite an PDF anpassen!

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /