NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Použití: delete destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - cílová adresa. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť cílových míst. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst. Příklad: delete destinationcache "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm
0.155
19925

You can leave everything to us! Windows 10 hangs?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10 / 11!

 /

3D game Quake II for Window 10, 8.1, .... free download!

 /

Was sind Hintergrundprogramme?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Is it legal to make a copy of the MS Windows software!

 /

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

 /

Can I activate on screen keyboard in Windows 10/11?

 /

What is a floating point number?

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Can I set a timer, stopwatch or alarm in Windows 11?

 /