NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Použití: delete destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - cílová adresa. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť cílových míst. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst. Příklad: delete destinationcache "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm

0.077

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

VHD, what is this file?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Ich muss mich am Windows Server 2008 immer mit Passwort anmelden?

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (10, 8.1)!

 /