NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Sposób użycia: delete destinationcache [[interface=] [[address=]]] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres docelowy. Uwagi: Opróżnia bufor docelowy. Jeśli zostanie określony interfejs, opróżnia bufor tylko tego interfejsu. Jeśli dodatkowo zostanie określony adres, usuwa tylko ten wpis buforu docelowego. Przykład: delete destinationcache "Prywatny"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa bufor docelowy IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa bufor docelowy IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm
0.171
17692

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Switch Language in Non-Compressible-Files for Windows!

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

 /

Can I restore download directory view in Windows 11 and 10!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows 11, 10, ... ?

 /

Where is security at glance in Windows 10, defender, account protection?

 /

Turn off preview in the Taskbar of Windows 10, can I?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10/11!

 /

Can I have the 3D desktop clock start automatically on all Microsoft's Windows OS!

 /

How can I arrange the desktop windows sensibly?

 /