NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Określa, czy serwer RAS zezwoli na skonfigurowanie protokołu IPX dla przyjmowanych połączeń klienta. mode - tryb ALLOW - zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IPX dla połączenia klienta. DENY - nie zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IPX dla połączenia klienta

NETSH / RAS / IPX / SET / NEGOTIATION

netsh ras ipx set negotiation - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
netsh interface ipv6 set global
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.
netsh routing ip show filter
Wyświetla informacje o filtrze pakietów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/negotiation.htm
0.437
20729

Wie entferne ich die klassische Desktop UHR (deinstallieren)?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

The regional settings in Microsoft Windows 10!

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /