NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Sposób użycia: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty przeznaczonej do skonfigurowania. W celu uzyskania listy identyfikatorów użyj polecenia "show adapter". forcecompatmode - Jedna z następujących wartości: enable : Włącza tryb Layer3. disable: Wyłącza tryb Layer3. Uwagi: Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. Należy przeprowadzać tę czynność tylko wtedy, gdy łączność sieciowa za pośrednictwem określonej karty nie odpowiada oczekiwaniom. Przykłady: set adapter "2" forcecompatmode=enable Modyfikuje konfigurację mostka dla karty "2", ustawiając ją w tryb Layer3.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip update
Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.
netsh ras appletalk show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.156
16731

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

Favoriten im Ausführen Dialog für Windows als Alternative!

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in excluding keyboard?

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Save your favorite notes and use them again and again!

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

Example of Performance Index on Windows 10 Pro all Builds!

 /

Für Programme den Standarddrucker bei Windows 8, 8.1, 9.1 definieren!

 /

Den Windows 10, 8.1, 7 Lizenzschlüssel per Befehlszeile auslesen/anzeigen!

 /