NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Sposób użycia: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty przeznaczonej do skonfigurowania. W celu uzyskania listy identyfikatorów użyj polecenia "show adapter". forcecompatmode - Jedna z następujących wartości: enable : Włącza tryb Layer3. disable: Wyłącza tryb Layer3. Uwagi: Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. Należy przeprowadzać tę czynność tylko wtedy, gdy łączność sieciowa za pośrednictwem określonej karty nie odpowiada oczekiwaniom. Przykłady: set adapter "2" forcecompatmode=enable Modyfikuje konfigurację mostka dla karty "2", ustawiając ją w tryb Layer3.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip update
Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.
netsh ras appletalk show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.14
16731

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

The category desktop decoration and fun on Software OK!

 /

Quick access to Windows 11 Defender settings!

 /

Why is Windows on the C: drive of the hard drive?

 /

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Windows-11/10 / 8.1 / 7 / XP under Windows-10/11 in Virtual-Box, does that work?

 /

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit der Festplatte (SSD/HDD)?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 11/10 (feature)?

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /