netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Sposób użycia: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty przeznaczonej do skonfigurowania. W celu uzyskania listy identyfikatorów użyj polecenia "show adapter". forcecompatmode - Jedna z następujących wartości: enable : Włącza tryb Layer3. disable: Wyłącza tryb Layer3. Uwagi: Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. Należy przeprowadzać tę czynność tylko wtedy, gdy łączność sieciowa za pośrednictwem określonej karty nie odpowiada oczekiwaniom. Przykłady: set adapter "2" forcecompatmode=enable Modyfikuje konfigurację mostka dla karty "2", ustawiając ją w tryb Layer3.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQModyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.061
16731
Can I translate DesktopOK in your language for Windows 11, 10, 8.1, ...! Where are the best registry hacks for Windows 11? Where is voice control on windows 11? DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it? Will my programs work with Windows 11? How to disable save of the thumbnails in Windows 11? Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? Different line breaks use CR LF, LF, CR when inserting plain text? Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)? Window always on top on Windows 11?(0)