netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Sposób użycia: add exclusion [exclusion=] Parametry: Etykieta Wartość address - Adres IP do wykluczenia z zakresu alokatora DHCP. Uwagi: dodaje wykluczenie adresu IP do zakresu alokatora DHCP, który może służyć do dynamicznego przydzielania adresów przez router Windows 2000. Przykłady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 show global
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.
netsh routing ipx add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.217
19708

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, can I enable/turn off and/or adjust?

 /

What is USB (interface)?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Defragmentierung und Konsolidierung, was ist das, Unterschied defragmentieren / konsolidieren?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /