netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Usuwa typ uwierzytelniania z listy typów, które serwer RAS będzie negocjował. type - typ PAP - Protokół uwierzytelniania haseł (zwykły tekst). SPAP - Protokół uwierzytelniania haseł Shiva. MD5CHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake, używający do szyfrowania odpowiedzi schematu mieszania Message Digest 5. MSCHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake firmy Microsoft. MSCHAPv2 - Wersja 2 protokołu MSCHAP. EAP - Rozszerzalny protokół uwierzytelniania.

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group
Zmiany w kontekście `netsh p2p group'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.171
15585

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /

Kann ich beim Ziehen mit der Maus verschieben und nicht kopieren?

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10?

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Preview the PDF output file!

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

What is a pixel?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 8.1 und 10!

 /