netsh routing ip ospf set virtif - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set virtif ? Sposób użycia: set virtif [transareaid=] [virtnbrid=] [transdelay=] [retrans=] [hello=] [dead=] [password=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego. transdelay - Szacowany czas (w sekundach), przez który pakiet aktualizacji stanu łącza jest przesyłany w tym interfejsie. Ta wartość powinna uwzględniać opóźnienia transmisji i propagacji interfejsu i nośnika sieciowego. Ustawienie domyślne to 1 sekunda. retrans - Odstęp (w sekundach) pomiędzy retransmisjami anonsów stanu łącza dla routerów przyległych należących do tego interfejsu. Ta wartość nie powinna przekraczać oczekiwanego opóźnienia transmisji dwukierunkowej między dowolnymi dwoma routerami w przyłączonej sieci. Jeżeli jednak ta wartość nie jest odpowiednio niska, wystąpią zbędne retransmisje. Wartość musi być wyższa na powolnych liniach szeregowych. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 5 sekund. hello - Wyrażony w sekundach interwał retransmisji pakietów powitań wysyłanych przez router w interfejsie. Nowe ustawienie można także wybrać kliknięciem strzałek. Ustawienie musi być takie samo dla wszystkich routerów podłączonych do wspólnej sieci. Im krótszy interwał powitania, tym szybciej są wykrywane zmiany topologii, ale również tym bardziej zwiększa się ruch w sieci OSPF. Wartość przykładowa dla sieci X.25 wynosi 30 sekund. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 10 sekund. dead - Czas (w sekundach), po którym sąsiadujący router uznaje ten router za wyłączony. Router jest uznawany za wyłączony, jeśli router sąsiadujący nie odbierze w określonym czasie pakietu powitania wysłanego przez ten router. Na przykład, jeśli interwał powitania jest ustawiony na 15 sekund, a interwał wyłączenia (dead) na 60 sekund, to po wysłaniu czterech pakietów powitania i nie uzyskaniu potwierdzenia ani odpowiedzi routery sąsiadujące uznają ten router za wyłączony. To ustawienie powinno być wielokrotnością liczby całkowitej interwału powitania (na ogół 4). Ta wartość musi być taka sama dla wszystkich interfejsów routerów OSPF przyłączonych do wspólnego segmentu sieci. password - Jeśli dla danego obszaru są włączone hasła (ustawienie domyślne), hasło dla tego interfejsu może stanowić dowolną kombinację wielkich i małych liter i cyfr. Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się w tej samej sieci, muszą wykorzystywać identyczne hasła. Interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się w różnych sieciach, mogą wykorzystywać różne hasła. Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678. Hasła są przekazywane w postaci zwykłego tekstu, zatem ta opcja służy do celów identyfikacji, nie zabezpieczania. Jeśli ta opcja jest niedostępna, musisz włączyć hasła dla tego obszaru. Uwagi: zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. Przykłady: set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / VIRTIF

netsh routing ip ospf set virtif - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
netsh winsock reset
Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.
netsh routing ip delete persistentroute
Usuwa trwałą trasę statyczną.
netsh interface ipv6 isatap set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip set filter
Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie.
netsh ras aaaa set accounting
Ustawia dostawcę kont.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/virtif.htm
0.155
19164

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

Can I connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Die richtige Größe der Auslagerungsdatei in Windows 10?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Rechtschreibprüfung Windows 10 Rechtschreibfehler, Einstellungen!

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /