NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set virtif ? Sposób użycia: set virtif [transareaid=] [virtnbrid=] [transdelay=] [retrans=] [hello=] [dead=] [password=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego. transdelay - Szacowany czas (w sekundach), przez który pakiet aktualizacji stanu łącza jest przesyłany w tym interfejsie. Ta wartość powinna uwzględniać opóźnienia transmisji i propagacji interfejsu i nośnika sieciowego. Ustawienie domyślne to 1 sekunda. retrans - Odstęp (w sekundach) pomiędzy retransmisjami anonsów stanu łącza dla routerów przyległych należących do tego interfejsu. Ta wartość nie powinna przekraczać oczekiwanego opóźnienia transmisji dwukierunkowej między dowolnymi dwoma routerami w przyłączonej sieci. Jeżeli jednak ta wartość nie jest odpowiednio niska, wystąpią zbędne retransmisje. Wartość musi być wyższa na powolnych liniach szeregowych. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 5 sekund. hello - Wyrażony w sekundach interwał retransmisji pakietów powitań wysyłanych przez router w interfejsie. Nowe ustawienie można także wybrać kliknięciem strzałek. Ustawienie musi być takie samo dla wszystkich routerów podłączonych do wspólnej sieci. Im krótszy interwał powitania, tym szybciej są wykrywane zmiany topologii, ale również tym bardziej zwiększa się ruch w sieci OSPF. Wartość przykładowa dla sieci X.25 wynosi 30 sekund. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 10 sekund. dead - Czas (w sekundach), po którym sąsiadujący router uznaje ten router za wyłączony. Router jest uznawany za wyłączony, jeśli router sąsiadujący nie odbierze w określonym czasie pakietu powitania wysłanego przez ten router. Na przykład, jeśli interwał powitania jest ustawiony na 15 sekund, a interwał wyłączenia (dead) na 60 sekund, to po wysłaniu czterech pakietów powitania i nie uzyskaniu potwierdzenia ani odpowiedzi routery sąsiadujące uznają ten router za wyłączony. To ustawienie powinno być wielokrotnością liczby całkowitej interwału powitania (na ogół 4). Ta wartość musi być taka sama dla wszystkich interfejsów routerów OSPF przyłączonych do wspólnego segmentu sieci. password - Jeśli dla danego obszaru są włączone hasła (ustawienie domyślne), hasło dla tego interfejsu może stanowić dowolną kombinację wielkich i małych liter i cyfr. Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się w tej samej sieci, muszą wykorzystywać identyczne hasła. Interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się w różnych sieciach, mogą wykorzystywać różne hasła. Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678. Hasła są przekazywane w postaci zwykłego tekstu, zatem ta opcja służy do celów identyfikacji, nie zabezpieczania. Jeśli ta opcja jest niedostępna, musisz włączyć hasła dla tego obszaru. Uwagi: zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. Przykłady: set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / VIRTIF

netsh routing ip ospf set virtif - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
netsh winsock reset
Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.
netsh routing ip delete persistentroute
Usuwa trwałą trasę statyczną.
netsh interface ipv6 isatap set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip set filter
Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie.
netsh ras aaaa set accounting
Ustawia dostawcę kont.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/virtif.htm
0.359
19164

Wenn die Symbole / Icons falsch angezeigt werden im Windows Explorer!

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Calibrate joystick / game controller under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Windows 10 search indexing service, customize, disable!

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Set the standard paper feed tray on the printer!

 /

The MiniBrowserOK!

 /