netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Sposób użycia: reset Uwagi: Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. Wszyscy uprzednio zainstalowani dostawcy usług warstwowych Winsock muszą być zainstalowani ponownie. To polecenie nie wpływa na wpisy dostawców obszarów nazw Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface portproxy show all
Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.125
14632

Was ist eine cmd.exe?

 /

Windows 10 and computer management!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

Can I customize the background colour of the active explorer pane!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Wie kann ich mich bei www.facebook.de registrieren bzw. anmelden?

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /