NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipaddress

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipaddress ? Sposób użycia: show ipaddress [[index=]adres IP] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartości adresów IP dla określonych interfejsów. Aby poznać wartości adresów dla określonego interfejsu, uruchom polecenie bez tego parametru i przejrzyj wyniki. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o adresie IP interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o aktualnym adresie IP albo dla określonego interfejsu, albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną użyte żadne parametry. Przykłady: show ipaddress show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPADDRESS

netsh interface ip show ipaddress - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla bieżące adresy IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipaddress, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla bieżące adresy IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipaddress.htm
0.233
16289

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

Screen recording Cursor hidden, play video is the mouse pointer visible?

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

What is a virtual PC?

 /

Windows 11 the folder options in the file explorer!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

The Calculator OK shows me period and not comma, why?

 /

Was ist ein Papierformat?

 /

Ich habe aus Versehen die Desktop Notizen geschlossen, was kann ich machen?

 /

Make an admin account to a standard user on Windows 10/11!

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows 11, 10, ... ?

 /

Der Autostart von Programmen in Windows 10/11!

 /