netsh interface ip show ipaddress - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipaddress

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipaddress ? Sposób użycia: show ipaddress [[index=]adres IP] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartości adresów IP dla określonych interfejsów. Aby poznać wartości adresów dla określonego interfejsu, uruchom polecenie bez tego parametru i przejrzyj wyniki. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o adresie IP interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o aktualnym adresie IP albo dla określonego interfejsu, albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną użyte żadne parametry. Przykłady: show ipaddress show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPADDRESS

netsh interface ip show ipaddress - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla bieżące adresy IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipaddress, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla bieżące adresy IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipaddress.htm
0.108
16289

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

How can i find and open the program directory in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

Translate or customize the Language, can I?

 /

Sprache bei der Installation definieren und Stille Installation!

 /

Bei Tastatureingabe im Explore springt das Suchfeld auf!

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

Was bedeuten die einzelnen Aufzeichnungen in Lauschangriff?

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /