NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipaddress

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipaddress ? Bruk: show ipaddress [[index=]IP-adresse] [[rr=]integer] Parametere: Merke Verdi index - IP-adresseverdier for bestemte grensesnitt. For å finne adresseverdier for et bestemt grensesnitt, kjører du denne kommandoen uten denne parameteren og kontrollerer utdataene. rr - Frekvens i sekunder mellom oppdatering av IP-statistikk. Kommentarer: Viser gjeldende IP-adresseinformasjon enten for et bestemt grensesnitt eller for alle grensesnitt hvis ingen parametere brukes. Eksempler: show ipaddress show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPADDRESS

netsh interface ip show ipaddress - Windows 2000/XP - kommando Viser gjeldende IP-adresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipaddress, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip
Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip".
netsh ras ipx dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip relay dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser gjeldende IP-adresser. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipaddress.htm
0.186
15649

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10/11 reboot?

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Connect a computer via USB or set up a network, but how?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Programmfenster maximieren um mehr Infos zu sehen?

 /

Activate and unblock blocked people and applications on Facebook.com?

 /

Windows 8.1, 10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

What is a floating point number?

 /