netsh » interface » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show address - Viser IP-adressekonfigurasjon. show config - Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon. show dns - Viser DNS-serveradresser. show icmp - Viser ICMP-statistikk. show interface - Viser statistikk for IP-grensesnittet. show ipaddress - Viser gjeldende IP-adresser. show ipnet - Viser IP nett-til-medietilordninger. show ipstats - Viser IP-statistikk. show joins - Viser tilkoblede multicast-grupper. show offload - Viser avlastingsinformasjon. show tcpconn - Viser TCP-tilkoblinger. show tcpstats - Viser TCP-statistikk. show udpconn - Viser UDP-tilkoblinger. show udpstats - Viser UDP-statistikk. show wins - Viser WINS-serveradresser.

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW


Quick - Link:
netsh routing ip rip delete neighbor
Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt
netsh diag ping ieproxy
Pinge Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp show grouptable
Viser vertsgruppetabell for IGMP
netsh routing ipx delete filter
Sletter et pakkefilter fra listen over filtre.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show.htm
0.062
12784

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

Deactivate Windows 10 and 11 Quick Start!

Standby, hibernation or lock in the start menu!

Den temporären Windows 10/11 Ordner leeren?

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!(0)