NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Bruk: show dns [[name=]streng] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på et bestemt grensesnitt. Kommentarer: Viser DNS-serverkonfigurasjonen for et eller flere spesifikke grensesnitt. Eksempler: show dns "Lokal tilobling"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - kommando Viser DNS-serveradresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add routefilter
Legger til OSPF-rutefilter.
netsh lan
Endrer til konteksten "netsh lan".
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.233

Delete and remove locked files and folders!

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, can I create?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

CPU frequency in Windows 10 does not fluctuate, why?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

RGB Pixel to Negativ!

 /