NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Bruk: show dns [[name=]streng] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på et bestemt grensesnitt. Kommentarer: Viser DNS-serverkonfigurasjonen for et eller flere spesifikke grensesnitt. Eksempler: show dns "Lokal tilobling"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - kommando Viser DNS-serveradresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add routefilter
Legger til OSPF-rutefilter.
netsh lan
Endrer til konteksten "netsh lan".
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.078

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Always confirm folder in Windows 10 Internet-Explorer before download file, how to?

 /

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /