NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Kullanım: show dns [name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Belirli bir arabirimin adı. Açıklamalar: Belirli bir arabirim veya arabirimler için DNS sunucusu yapılandırmasını gösterir. Örnekler: show dns "Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - Komutları DNS sunucusu adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Yap?land?r?lm?º çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler.
netsh ras aaaa show authentication
Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf add routefilter
OSPF yol süzgeci ekler.
netsh lan
`netsh lan' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ipx sap help
Komutlar?n bir listesini gösterir.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.077

Sky Retourenschein für Rücksendung von Geräten finden?

 /

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

What is Invisalign?

 /

Looking for a USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Search without subfolders in the File Explorer search!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

What is a boot disk?

 /