NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Použití: show dns [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.061

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Hilfe der Windows 10 Defender ist deaktiviert, was kann ich machen?

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

Wie kann ich das nervige Klicken im Windows Internet Explorer abschalten?

 /

What are system properties?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

In Windows-8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /