NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Použití: show dns [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.234
14782

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

What kind of photos and pictures can I use for the 3D desktop display?

 /

Was ist der Unterschied zwischen Float und Double?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Cannot delete a directory merged with PowerQuest Partition Magic 8.0?

 /

Use the fonts without installing the font on Windows 11, 10, 8.1!

 /

Autostart von Programmen beim Starten von Windows-10/11?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Can I also do a test color printing in Windows 11, 10, ...?

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Start Copy, Paste, Delete in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /