NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Použití: show dns [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.327
14782

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Alle Datei Explorer Fenster klonen unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Als Administrator hängende Programme und APPs in den Griff bekommen!

 /

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

Set files to status hidden on Windows 10!

 /

What is tracert.exe?

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Can I create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Set default search engine and prevent customizes on Windows 10!

 /

The category desktop decoration and fun on Software OK!

 /

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /