NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Použití: show dns [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm

0.061

Upgrade Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, alles was Sie wissen sollten?

 /

Was ist das Heimnetzwerk unter Windows-7 (Einfache Freigabe)?

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /