NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Použití: show dns [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.156
14782

Per Befehlszeile das Icons-Layout mit Datum und Zeit -Format speichern!

 /

Rain drops on the Windows 10/11 PCs and Laptops!

 /

Bei Time-out zwischen Ruhezustand und Standby auswählen fürs Windows OS!

 /

What is Plug and Play?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Use timestamps from a specific windows file or directory!

 /

Different desktops under Windows 11 and background images!

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

Windows 10 and 11: shell:common startup!

 /

What is the Mandela Effect?

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10/11?

 /

Local Security Policy in Windows 10/11!

 /