NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add routefilter ? Použití: add routefilter [filtr=] Parametry: Příznak Hodnota filtr - adresa IP a maska trasy, která má být filtrována Poznámky: Přidá filtr trasy protokolu. Příklady: add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf add routefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/routefilter.htm
0.109

Can I see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

What is phishing?

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen in Windows 10, aber wie?

 /