netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Nastaví, zda budou přenosy protokolu AppleTalk od libovolného klientu předány do sítí, k nimž je připojen server RAS. mode - jaký typ přístupu udělit ALL - klienti budou mít přístup k serveru RAS a všem sítím, k nimž je server připojen. SERVERONLY - klienti budou mít přístup pouze k serveru RAS.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.156
19591

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

Auswählen nur einer Zeile im Windows-10 Word-Dokument!

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Variable Größe, Rotieren und Zufalls-Schneeflocken!

 /

Can I add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

How to switch to the administrative mode?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

How can i find and open the program directory in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /