NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Nastaví, zda budou přenosy protokolu AppleTalk od libovolného klientu předány do sítí, k nimž je připojen server RAS. mode - jaký typ přístupu udělit ALL - klienti budou mít přístup k serveru RAS a všem sítím, k nimž je server připojen. SERVERONLY - klienti budou mít přístup pouze k serveru RAS.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.265
19591

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Vollständige Prüfung auf Trojaner, Viren und Ransomware starten! 

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Detect in Quad-Explorer when it runs with administrator privileges!

 /

Am Samsung Galaxy das Mobile-Internet deaktivieren (abstellen, ausschalten)?

 /

Virtual mouse balls hanging on a virtual elastic rubber band for Windows!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Windows Druckreihenfolge ändern für Programme!

 /

Use For Free the Software to make Scans to PDF on Windows!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Sterne am Windows Desktop im Vordergrund!

 /

What does data verify (verification)?

 /