NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Nastaví, zda budou přenosy protokolu AppleTalk od libovolného klientu předány do sítí, k nimž je připojen server RAS. mode - jaký typ přístupu udělit ALL - klienti budou mít přístup k serveru RAS a všem sítím, k nimž je server připojen. SERVERONLY - klienti budou mít přístup pouze k serveru RAS.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.077

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Benutzereingriff erforderlich am Drucker Office 365?

 /