NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ appletalk ğ set ğ access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mod = ] ALL|SERVERONLY Herhangi bir istemciden gelen appletalk ağ trafiğinin RAS sunucusunun bağlı olduğu ağlara iletilip iletilmeyeceğini belirtir. mod - sağlanacak erişim türü ALL - istemciler RAS sunucusuna ve bağlı oldukları her ağa ulaşabilir. SERVERONLY - istemciler yalnızca RAS sunucusuna ulaşabilir.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - Komutları ?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
`netsh interface ipv6 6to4' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh p2p pnrp cloud start
Bulutu başlat?r.
netsh diag ping adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lara ping yapar.
netsh routing ip igmp set global
IGMP genel parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 show joins
IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.358
20134

Surface Go or Pro?

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Folder Size in der Status Leiste oder Folder Size in der Explorer Spalte?

 /

Erase the Memory in Windows 10!

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 10!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

7Zip direkt Download Links ohne Malware, und Trojaner!

 /