NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ appletalk ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim bağlantıları için anlaşılıp anlaşılmyacağını ayarlar.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
ICMP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifbinding
Arabirimler için IP adresi ba?lamalar?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud flush
Önbellek girdilerini temizler.
netsh bridge uninstall
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni kald?r?r.
netsh routing ip dnsproxy show interface
belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.311
14603

Exclude external drive from Defender Virus Scan!

 /

What is a tablet?

 /

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Windows 10?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

How can I query whether a path is a directory or directory?

 /

Run The Msi Afterburner also on Windows 10!

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

Digital calendar day clock help people keep time orientation and be more independent!

 /

Bug-Fix recycle bin icon on Windows 10, 8.1 when deleting securely!

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /