NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Kullanım: show interface Parametreler: Etiket Değer name - DHCP proxy parametrelerini görüntülemek istediğiniz belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için DHCP proxy yapılandırmasını gösterir. Örnekler: show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - Komutları belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp peer show
Bilgileri gösterir.
netsh diag show mail
Posta sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm
0.062

Kann man nicht sicher gelöschte Dateien finden und diese dann sicher löschen?

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Nach dem Speichern in PDF nicht automatisch öffnen?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

Der Cursor verschwindet unter Windows, warum?

 /