NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Kullanım: show interface Parametreler: Etiket Değer name - DHCP proxy parametrelerini görüntülemek istediğiniz belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için DHCP proxy yapılandırmasını gösterir. Örnekler: show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - Komutları belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp peer show
Bilgileri gösterir.
netsh diag show mail
Posta sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm
0.077

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste speichern und anzeigen!

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Wie kann ich das Überwachungsprotokoll als Datei speichern, bzw. exportieren?

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /