NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Bruk: show interface Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil vise DNS-proxy-parametere for. Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjon for et spesifikt grensesnitt. Eksempler: show interface name="Lokal tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser informasjon.
netsh diag show mail
Viser navn og portnummer for e-postserveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm
0.187
20642

Quad Explorer for MS Windows 11, 10, ... start as maximized window!

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10/11?

 /

Ability to batch rename files in lower and upper case?

 /

REN command to rename files, examples command prompt!

 /

What is Alt-Gr for a key?

 /

What is phishing?

 /

Change your password / disable it on Windows (all OS)?

 /

Hiding a hard drive partition or drive under Windows 11, 10 (8.1, 7)!

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Freigabe und Laufwerks, Netzwerk Passwörter speichern!

 /

Using the File Explorer address bar in Windows 11 and 10!

 /