NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Bruk: show interface Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil vise DNS-proxy-parametere for. Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjon for et spesifikt grensesnitt. Eksempler: show interface name="Lokal tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser informasjon.
netsh diag show mail
Viser navn og portnummer for e-postserveren.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm
0.092

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /

Wie kann ich die Gruppierung der Ordnergröße (Folder-Size) Ansicht deaktivieren?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

Win 7 Systemvoraussetzung, bzw. welche Systemanforderungen hat das Windows-7 Betriebssystem?

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Was ist tracert.exe?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /