NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show global - Vis DNS-proxy-konfigurasjon. show interface - Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW

netsh routing ip dnsproxy show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras show authmode
Viser godkjenningsmodusen.
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistikk.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud show list
Viser liste over skyer.
netsh diag connect news
Koble til nyhetsserveren .
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show.htm
0.265
14308

V-Server vs Dedicated!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Microsoft PDF Druckerausgabe aktivieren auf Windows!

 /

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /