NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add filter - Legger til en protokollfilteroppføring i listen over filtre.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD

netsh routing ipx sap add - Windows 2000/XP - kommando Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx update
Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.
netsh routing ip autodhcp set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter m?lhurtigbufferen for IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.
netsh diag show news
Viser navn og portnummer for nyhetsserveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add.htm
0.249
17644

Kann ich den Touch Screen unter Windows 11 kalibrieren!

 /

What are print jobs?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10 / 11!

 /

Difference between screen keyboard and touch keyboard, Windows 11, 10, ...?

 /

Download Microsoft Works for Windows 11, 10, ...!

 /

Was ist x64 und x86? Wo ist der Unterschied?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

What is a peripheral device?

 /

Erase the Memory in Windows 10 / 11!

 /

If the network load is low, shut down the PC or put it in standby!

 /