netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DNS-proxy. Informasjonen som vises av denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- DNS-proxymodus Viser hvorvidt DNS-proxy er aktivert eller deaktivert. Spørringstidsavbr. Viser DNS-spørringstidsavbruddet som en verdi i sekunder. Loggingsnivå Viser loggingsnivået for hendelser som er relaterte til DNS-proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL


Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node basert p? adresse.
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Viser IGMP-vertsgruppetabell for et IGMP-proxy-grensesnitt
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQVis DNS-proxy-konfigurasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.061
16610

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

Personal special character editor on Windows 11 and 10?

Desktop Symbole und Verknüpfungen werden bei Windows 10 / 11 nicht angezeigt?

Zwangsabschaltung vom Computer einleiten, aber wie?

Windows 10 Clipboard is broken, what did I do wrong?

Paste the same text into multiple Excel cells at the same time!(0)