NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DNS-proxy. Informasjonen som vises av denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- DNS-proxymodus Viser hvorvidt DNS-proxy er aktivert eller deaktivert. Spørringstidsavbr. Viser DNS-spørringstidsavbruddet som en verdi i sekunder. Loggingsnivå Viser loggingsnivået for hendelser som er relaterte til DNS-proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - kommando Vis DNS-proxy-konfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .
netsh routing ip rip install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node basert p? adresse.
netsh diag ping mail
Pinge Outlook Express-e-postserveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Vis DNS-proxy-konfigurasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.155
16610

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10 / 11!

 /

Control Panel - All Control Panel Items Shortcut Windows 11!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

I can't find the autostart entry on Windows 11/10, where is it?

 /

The autopilot and the benchmark, what's the difference?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

On Windows 10/11, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Resetting network adapters in Windows 11 using the network reset function!

 /

Easy ways to get the Windows 10/11 product key (not a hack)!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /