NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DNS-proxy. Informasjonen som vises av denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- DNS-proxymodus Viser hvorvidt DNS-proxy er aktivert eller deaktivert. Spørringstidsavbr. Viser DNS-spørringstidsavbruddet som en verdi i sekunder. Loggingsnivå Viser loggingsnivået for hendelser som er relaterte til DNS-proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - kommando Vis DNS-proxy-konfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .
netsh routing ip rip install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node basert p? adresse.
netsh diag ping mail
Pinge Outlook Express-e-postserveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Vis DNS-proxy-konfigurasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.249
16610

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

What is a horizontal gradient?

 /

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

View printer properties on all Windows Desktop and Server!

 /

Das Windows 10 Startmenü schneller öffnen lassen!

 /

Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Keyboard Einstellungen Windows 10!

 /

Replace function with special character support!

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /