netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Bruk: ping host [host=]{ | } [[cloud=]] Parametere: cloud - Skyen for vertspingen. Merknader: Pinger en node ved å spesifisere en adresse eller et vertsnavn Eksempler: ping host myhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST

netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - kommando Pinger en node basert p? adresse. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ipx sap
Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap".
netsh ras show activeservers
Lytter etter RAS-serverkunngj?ringer.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser oppstartsprogramkonfigurasjon/-status for sky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pinger en node basert p? adresse. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm
0.327
16444

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

Wie kann ich mit der Windows 7 ISO Datei von Vista upgraden?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Show full path in the Explorer tabs Quick Info!

 /

Erase the Memory in Windows 10!

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Eine schlichte Bildschirmlupe für Windows! 

 /