netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Sposób użycia: ping host [host=]{ | } [cloud=] Parametry: cloud - chmura dla pingowania hosta. Uwagi: Testuje węzeł poleceniem ping przez określenie adresu lub nazwy hosta. Przykłady: ping host mójhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST

netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - polecenie Pinguje węzeł, używając adresu. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pinguje węzeł, używając adresu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm
0.264
17221

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

What are time zones?

 /

How can I remove, disable ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen im Windows 8.1 Explorer!

 /

Clone eg transfer the directory from Explorer View-1 to View-2?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Windows 8.1/10: Can I show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /