NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set global ? Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu RIP. Składnia polecenia: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom] Gdzie: poziom - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx rip set global - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set filter
Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie.
netsh ras aaaa set accounting
Ustawia dostawcę kont.
netsh firewall dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip ospf add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/global.htm
0.327
17743

Windows Desktop Clock Snow-White!

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Listview set thumbnails size!

 /

Aero Desktop Clock Analog Transparent for all MS Windows OS and Server!

 /

Help, why can't I print from my computer?

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

Local Security Police account lockout duration on MS Windows OS!

 /

Kann man Laufwerküberwachung bei Windows Autostart realisieren?

 /

What is a two-sided medal?

 /

Where is MS Paint in Windows 10 / 11, can I find,  run, start?

 /

Can I also print out lists on a network, e.g. Synology NAS?

 /

Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen!

 /