netsh routing ipx rip set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET

netsh routing ipx rip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p pnrp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show
Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci.
netsh routing ip nat
Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set.htm
0.186
14791

On Windows 10, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Windows 10: Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer ?

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10?

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

Aero Desktop Clock for all Windows OS!

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /