NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu RIP. Składnia polecenia: SHOW INTERFACE [nazwaif] SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm] [[LISTEN= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt] [[INTERVAL=] intakt] [[AGEMULTIPLIER=] mnoż] Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS), stanadm - ENABLED lub DISABLED, trybakt - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC, intakt - interwał aktualizacji w sekundach mnoż - mnożnik przedawnienia trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
netsh routing ip ospf delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
netsh lan help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx sap show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.108

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Löschen Sie den Suchverlauf des Datei-Explorers in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Windows protected your PC!?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /