NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu RIP. Składnia polecenia: SHOW INTERFACE [nazwaif] SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm] [[LISTEN= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt] [[INTERVAL=] intakt] [[AGEMULTIPLIER=] mnoż] Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS), stanadm - ENABLED lub DISABLED, trybakt - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC, intakt - interwał aktualizacji w sekundach mnoż - mnożnik przedawnienia trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
netsh routing ip ospf delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
netsh lan help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx sap show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.171
18690

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Wie kann ich Klartext, bzw. Text ohne Formatierung aus der Zwischenablage einfügen?

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10 / 11?

 /

Shut down, restart, in the start and desktop for Windows 11/10!

 /

Ist OEM von Adobe Acrobat eine Vollversion, was ist besser für PDFs?

 /

Can I turn off auto tips, messages and Adds in Windows 10/11?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /