netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE nesnesi RIP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=]updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate - ENABLED ya da DISABLED, updmode - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC, updint - saniye olarak güncelleştirme aralığı mult - yol yaşlandırma çarpanı

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
netsh firewall set service
Güvenlik duvar? hizmetinin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Belirtilen OSPF komşusunu siler.
netsh lan dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx sap show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.171
20163

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Wie kann ich Windows-7 telefonisch aktivieren?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

Schnell das Standard-Betriebssystem vor Windows Neustart ändern!

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /