NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE nesnesi RIP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=]updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate - ENABLED ya da DISABLED, updmode - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC, updint - saniye olarak güncelleştirme aralığı mult - yol yaşlandırma çarpanı

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
netsh firewall set service
Güvenlik duvar? hizmetinin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Belirtilen OSPF komşusunu siler.
netsh lan dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx sap show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.171
20163

What is the eagle search system?

 /

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

Q-Dir autostart under Windows 10, 8.1, ... and auto update!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

 /

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

 /

Windows 8, 10 Sound Fenster als Verknüpfung auf dem Desktop wie in Win8?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /