NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní RIP. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav] [[LISTEN= ] admstav] [[UPDATEMODE=] aktrežim][[INTERVAL=] aktint] [[AGEMULTIPLIER=] koef] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. aktrežim - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC. aktint - interval aktualizace v sekundách. koef - koeficient stárnutí trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
netsh lan dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.156
18285

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Verhindern Sie, dass Windows 11 Ihren Bildschirm ausschaltet!

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

Supported power plan / standby mode functions in Windows 11! 

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 (10/8.1) OEM und Retail Vollversion?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

How do I contact Microsoft Office 365 support?

 /

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /