NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní RIP. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav] [[LISTEN= ] admstav] [[UPDATEMODE=] aktrežim][[INTERVAL=] aktint] [[AGEMULTIPLIER=] koef] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. aktrežim - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC. aktint - interval aktualizace v sekundách. koef - koeficient stárnutí trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
netsh lan dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.155

Ich suche genau sowas, allerdings als Countdown für Pausen bei Vorträgen, bzw. Besprechungen!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Wie kann ich mit Facebook.de telefonischen Kontakt aufnehmen,wo ist der Telefon-Kontakt auf der Seite zu finden?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Listenansicht Miniaturansichten Größe festlegen!

 /