netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní RIP. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav] [[LISTEN= ] admstav] [[UPDATEMODE=] aktrežim][[INTERVAL=] aktint] [[AGEMULTIPLIER=] koef] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. aktrežim - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC. aktint - interval aktualizace v sekundách. koef - koeficient stárnutí trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
netsh lan dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.218
18285

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Wie kann ich das Windows 7/8.1/10 zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Zusatzsoftware herunterfahren?

 /

Can I open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Windows Web Server Anbieter (Dedicated, Virtual, Deutsch)!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, can I open the writer?

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /