NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.14
15071

Can I run the 3D.Benchmark.OK parallel to 3DMark?

 /

Die Windows Tastenkombination fürs Herunterfahren, alle MS OS?

 /

A Beginner's Guide to Microsoft Office Word!

 /

Having problems with certain image formats when adjusting the image size?

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10/11, can I find, open?

 /

What is AC DC?

 /

Zeitzonen Anpassung unter allen MS Windows und Server!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10/11?

 /

Nicht komprimierbare Datei unter Windows erstellen, für diverse Testest! 

 /

Was bedeutet VSync?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Automatisch den Mauszeiger ergo Pointer unter Windows 11 / 10 / 8.1 ausblenden ...!

 /