NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.062

Why unlock and delete Windows files?

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Wie kann ich auf meinem MP3-Player nur leere Verzeichnisse löschen?

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /