NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.14
15071

Kann ich Windows x64 auf einem x86, bzw. x32 Computer laufen lassen?

 /

Temporäre Scans kann ich nicht löschen, warum?

 /

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

IMG Datei öffnen, womit kann man das (ISO)?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Windows 10 (32 Bit / 64 Bit) 1809 Download März 2019, aber wo!

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Automatically turn off monitor even without power options in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Network?

 /

Help my Internet Explorer is suddenly gone on Windows 10!

 /