netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Zobrazí trvalé statické trasy.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.077
15071

FTP uploads / downloads via the command prompt in Windows 11, 10, 8.1, ...!

Paste the same text into multiple Excel cells at the same time!

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

Kann ich auch Netzwerk z.B. Synology NAS Listenausdruck machen?

Windows 10 / 11 installation depends: Do you relax back?

Change the screen buffer size of the Windows 11, 10, ... command prompt!(0)