netsh interface ipv6 set route - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set route ? Použití: set route [prefix=]/ [interface=]<řetězec> [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být změněna trasa; interface - název nebo index rozhraní; nexthop - adresa brány, není-li předpona v rámci propojení; siteprefixlength - délka předpony pro celou síť, je-li předpona v rámci propojení; metric - metrika tras; publish - jedna z následujících hodnot: no: neinzerováno v rámci inzerování tras; (výchozí). age: inzerováno v rámci inzerování tras se snižujícími se dobami platnosti; yes: inzerováno v rámci inzerování tras s neměnnými dobami platnosti; validlifetime - doba platnosti trasy; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); preferredlifetime - doba, po kterou je trasa preferována; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní parametry trasy. Časové údaje mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s. Pokud je parametr publish nastaven na hodnotu no nebo age, bude trasa po skončení doby platnosti odstraněna. Jestliže je parametr publish nastaven na hodnotu age, bude inzerování tras obsahovat dobu platnosti do odstranění. Je-li parametr publish nastaven na hodnotu yes, nebude trasa nikdy odstraněna (bez ohledu na hodnotu validlifetime) a každé inzerování bude obsahovat (stejnou) zadanou dobu platnosti. Například: set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ROUTE

netsh interface ipv6 set route - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry trasy. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní parametry trasy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/route.htm
0.217
14998

 Can i uninstall Short Note from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

Wi-Fi Passwort vom WLAN Netzwerk (anzeigen,finden,hacken)?

 /

Suche einen Bildschirmschoner, um alle Ordner von Bildern in Windows 8.1 / 8 zu sehen?

 /

Ist OneLoupe als Windows Bildschirmlupe für Dualmonitore geeignet?

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 10!

 /

Wie kann man die E-Mails vom Outlook-Express nach Live-Mail exportieren?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

How can I customize the favorites directory in Quad-Directory-Explorer?

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /